Skip to main content

Reclining Poses

Ananda Balasana
Happy Baby

Happy Baby Pose

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Apanasana
Knees to Chest Pose (Knee Hug)

Knee Hug

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Jathara Parivartanasana
Reclining Twist

Reclining Twist

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Savasana
Corpse Pose

Savasana

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Sucirandrasana
Eye of Needle Pose (Reclining Pigeon or Figure 4)

Reclining Pigeon / Figure 4 stretch

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Supta Baddha Konasana
Reclining Bound Angle (Reclining Butterfly in Yin)

Reclining Butterfly Pose

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Supta Padangusthasana
Reclining Hand to Big Toe Pose

Reclining Big Toe Pose

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches:


Supta Virasana
Reclining Hero (Saddle in Yin)

Reclining Hero / Saddle Pose

Alignment Cues:

Drishti:

Strengthens:

Stretches: